Analýza majetkové struktury BusLine a.s. a podnikatelských aktivit Jiřího Vařila

Analýza majetkové struktury BusLine a.s. a podnikatelských aktivit Jiřího Vařila

Praha – Přesně dva dny před krajskými volbami, 5. 10. 2016, byla přijata dohoda o přesunu tarifní mzdy pro řidiče linkové autobusové dopravy do vyšší platové třídy. Stalo se tak po dlouhodobých vyjednáváních tripartity a od roku 2015 trvající stávkové pohotovosti odborových skupin. Je nutné zmínit značnou míru nesystémovosti daného kroku, který působí jako narychlo dojednaný smír s odbory před krajskými volbami. Opatření by mělo být účinné od prvního ledna roku 2017, ale zatím není jisté, kdo více jak miliardu ze svého rozpočtu poskytne – jestli kraje nebo se nějakým dílem bude podílet i stát.  Na zvýšených mzdových nákladech se totiž podle současné dohody bude podílet pouze veřejný rozpočet, nikoliv soukromý dopravce, a to v době, kdy právě zajišťování veřejné dopravní obslužnosti v krajích bojuje s problémy netransparentnosti, nevýhodných smluv a dalšími neduhy.

Cílem analýzy není zpochybnit nárok řidičů na adekvátní ohodnocení, ani zpochybnění práce odborů, ale poukázat na několik nestandardních okolností celého procesu a zejména na značně netransparentní pozadí firmy, z které požadavek na zvýšení platů vzešel.

Nestandardní faktory:

•    Požadavek vzešel z jablonecké odborové organizace společnosti BusLine a.s., která je dlouhodobě známa svými nestandardnímu smlouvami s Libereckým krajem a Dopravním podnikem měst Liberec a Jablonec nad Nisou (DPMLJ). Společnost byla roku 2014 vlastněna firmou ZVV Property Investment CZ s anonymní majetkovou strukturou. Hlavní osobou spojovanou se společností BusLine a.s. je Mgr. Jiří Vařil.

•    Jiří Vařil byl hlavním aktérem nedobrovolného převzetí společnosti ČSAD Semily od původního vlastníka Zdeňka Zemka a za firmu jednal až do roku 2012, kdy odešel z oficiálních funkcí. Bližší průzkum ukazuje na personální propojení a majetkové provázání BusLine a.s. s dalšími firmami Jiřího Vařila, které trvá až do současnosti.

•    Jiří Vařil je od roku 2013 členem výboru pro dopravu Libereckého kraje a na svém profilu LinkedIn uvádí jako své zaměstnání dopravní expert v Asociaci krajů ČR. Má široké politické konexe napříč politickým spektrem v Libereckém kraji – úzké přátelství ho pojí například s ředitelem Kanceláře Asociace krajů Radkem Polmou, s předsedou FAČR Miroslavem Peltou, který je předsedou dozorčí rady v Dopravním podniku měst Liberec a Jablonec nad Nisou, a s radním pro dopravu Vladimírem Mastníkem a dalšími. Blíže popsané politické vazby.

Dopravní obslužnost – podnikání bez rizika?

•    Za navýšení mezd řidičům se postavila Asociace krajů, která iniciovala jednání na Radě vlády. K uzavření dohody nakonec došlo pouhé dva dny před krajskými volbami. Výsledná dohoda tripartity počítá s přesunutím povolání řidiče linkových autobusů do vyšší platové třídy, zároveň však kraje odmítají, že částku mohou poskytnout ze svých rozpočtů. Na vyšších mzdách řidičům se finančně nepodílí soukromý dopravce.

Podnikatelské aktivity Jiřího Vařila

Obecně lze konstatovat, že podnikatelské aktivity Jiřího Vařila jsou mnohem širší, než je možné vyvodit z oficiálně přiznaných obchodních podílů. Provázanost mezi firmami, kde Jiří Vařil oficiálně nevystupuje a jeho přiznanými společnostmi leží v:

(a)    personálních vazbách – jedním z nejdůležitějších podnikatelských partnerů Jiřího Vařila je Jakub Vyskočil, současný předseda dozorčí rady, většinový vlastník a statutární ředitel BusLine a.s. V minulosti často působil ve statutárních orgánech firem společně s Jiřím Vařilem a často se stává majoritním vlastníkem těchto firem poté, co Jiří Vařil přestane ve firmě oficiálně vystupovat. Společně vlastní od roku 2009  Česko – Paraguayskou smíšenou obchodní komoru a figurují ve statutárních orgánech společností PM Solar s.r.o., která provozuje fotovoltaickou elektrárnu u obce Světec na ploše 10 ha a FVE Invest s.r.o.

(b)    firemních adresách – společnosti kolem Jiřího Vařila sídlí na vícero pražských adresách, jedna z primárních je v ulici Korytná 1538/4 v Praze Strašnicích, kde aktuálně sídlí více jak 40 firem, často s vlastníkem na adrese Egmont street Kingstown, Svatý Vincenc a Grenadiny. Na adrese sídlí Česko – Paraguayská smíšená obchodní komora i tři firmy založené Jakubem Vyskočilem – Salvia Invest s.r.o., Ivierno Invest s.r.o. a EnergoGas Invest, s.r.o. a  Airmedia, s.r.o. Vlastníkem adresy Korytná 1538/4 je společnost  Airmedia, s.r.o.

(c)    auditorskou společností a právním zastoupením – společnosti u notářských zápisů a soudních jednání zastupuje právní společnost Pásek, Honěk a Partneři, která je odštěpenou kanceláří právní společnosti Vašíček a Partneři. JUDr. Milan Vašíček a jeho společnost V.F.H. Company service Ltd. je jedním z největších zakladatelů offshore společností a společností na klíč – firma založila jak Airmedia s.r.o., tak firmy BusLine a.s. a BusLine a.s. Real a.s.

Auditorskou firmou nejen společnosti BusLine a.s. je Finaudit s.r.o., firma patřící do skupiny FSG Group. Firma je zajímavá především v souvislostí auditního přezkoumání smluv mezi BusLine a.s. a DPMLJ z roku 2013. Podle kritizovaného auditu byly všechny smlouvy označeny za zcela standardní, sama firma však nejenže spolupracuje s BusLine a.s., ale má také úzké vazby na Miroslava Peltu, předsedu dozorčí rady DPMLJ. Místopředsedou představenstva celé skupiny FSG Group je totiž Dušan Svoboda – do 13. 6. 2016 třetí místopředseda FAČR, předseda Pražského fotbalového svazu a podle médií přítel Daniela Křetínského, vlastníka Sparty.

Analýza majetkové struktury BusLine a.s. Zdroj: Naši politici, z.s.
Analýza majetkové struktury BusLine a.s. Zdroj: Naši politici, z.s.

Offshore historie společnosti BusLine a.s.

Firmu BusLine a.s. založila společnost V.F.H. Company Service Ltd, jejíž sídlo je na Kypru, ale odštěpný závod společnosti má sídlo v České republice na adrese právní kanceláře JUDr Milana Vašíčka. Poté se vlastníkem BusLine a.s. stala společnost GECCO Corp se sídlem na karibském souostroví Svatý Vincenc a Grenadiny na adrese Richland Park, St. Vincent&The Grenadines. Společnost vlastnila BusLine a.s. jen krátké období roku 2010. V této době došlo k několika půjčkám, které navázaným společnostem poskytl Jiří Vařil.  GECCO Corp. opětovně vlastnila většinu akcií BusLine a.s. opět v roce 2013, jako mezičlánek mezi ZVV Property Investment CZ a nynějším konečným držitelem většiny akcií – Jakubem Vyskočilem.

Zdroj: výroční zpráva BusLine a.s. 2010
Zdroj: výroční zpráva BusLine a.s. 2010

ZVV Property Investment CZ se sídlem 2232 Nicosia, Latsia, Vasileias, 12B, Kyperská republika – v roce 2011 získala většinový podíl BusLine a.s. kyperská společnost ZVV Property Investment CZ. Podle Jiřího Vařila za firmou stál ruský investor Zubkov, toto tvrzení však nelze nijak prokázat. Fakticky společnost vlastnila majetkové podíly pouze ve společnostech, které lze spojit s osobou Jiřího Vařila. Do roku 2012 byla většinovým vlastníkem Airmedia s.r.o., do roku 2014 BusLine a.s., dále firem Průmyslové areály s.r.o. a FVE Minor s.r.o. V současné době je většinovým společníkem ve firmě STHJ 49 s.r.o., kde menšinový podíl drží Jiří Vařil, založila ji společnost Friulia Consulting a před jejím vstupem STHJ 49 s.r.o. dlouhodobě vlastnila Vlasta Vařilová a Jiří Vařil.

Současné majetkové vazby společnosti BusLine a.s.

Po kritice neprůhledné majetkové struktury BusLine a.s. došlo ve společnosti ke změně držených akcií a po offshorové společnosti GECCO Corp. se stal většinovým akcionářem Jakub Vyskočil společně s Tomášem Roubíčkem, který je dalším podílníkem v Česko – Paraguayské smíšené obchodní komoře. Aktuálně Jakub Vyskočil drží 99,98% podíl, současně zastává funkci statutárního ředitele BusLine a.s. a je předsedou dozorčí rady společnosti.

Majetkové účasti společnosti BusLine a.s.

Společnost BusLine a.s. je 25% vlastníkem FVE Invest s.r.o. založené v roce 2009 se sídlem na adrese Kaprova 13/14, Josefov, Praha 1. společně s Luskem Karlem, Astalošem Liborem a Pejšou Ondřejem – v této firmě byl od roku 2009 Jiří Vařil dlouholetým členem představenstva, od 5. ledna 2016 je ve funkci předsedy dozorčí rady. Jakub Vyskočil byl od roku 2009 členem dozorčí rady, od 5. ledna 2016 zastává funkci předsedy představenstva. Od roku 2016 je v představenstvu také Nikola Bradíková, tisková mluvčí společnosti BusLine a.s., která působí i orgánech společností Airmedia a BusLine a.s. FVE Invest je 100% vlastníkem výše zmíněné společnosti PM Solar, s.r.o.

Minoritní podíl 6,2 % má BusLine a.s. také ve společnosti Airmedia a.s. Do roku 2012 Airmedia vlastnila společnost ZVV Property Investment CZ, poté se stal většinovým vlastníkem Vyskočil Jakub a minoritní podíl má vedle BusLine a.s. také firma LUMICA, s.r.o, která je v likvidaci od března 2013 po dlouhodobém období se záporným jměním.

V orgánech Airmedia od založení společně vystupují Vyskočil Jakub, Vyskočil Ivan – známý herec a otec Jakuba Vyskočila a Gregor Jiří. Jiří Vařil ve firmě působil do roku 2012, tedy dokud byla vlastníkem kyperská offshore společnost. V roce 2015 se členem představenstva stala i Nikola Bradíková. Firma nemá žádné majetkové účasti v jiných společnostech.

Rozdělení společnosti: Společnost BusLine a.s., v roce 2015 rozdělila část svého majetku, přičemž odštěpené části jejího jmění přešly na společnosti Invierno Invest s.r.o. a na Selva Invest s.r.o., se sídlem Korytná 1538/4, Praha Strašnice. Obě firmy byly založeny ve stejný den, 30. 6. 2014 a jejich jediným vlastníkem je Jakub Vyskočil.

Závěr

Pohled na pozadí obchodní struktury společnosti BusLine a.s. demonstruje složitost vzájemných majetkových a personálních vazeb a ilustruje rozsáhlost sítě firem, která se rozprostírá kolem podnikání Jiřího Vařila. Zároveň dokazuje, že společnost BusLine a.s. stále patří do stejných obchodních struktur jako za působení Jiřího Vařila, a tedy se lze těžko domnívat, že by neudržoval ve společnosti svůj vliv.

Důkazní perličkou může být i fotografie z castingu soutěže Miss Czech Press z roku 2014, které se Jiří Vařil zúčastnil jako zástupce BusLine a.s., přestože již dávno oficiálně ve společnosti nepůsobil (Miss Press).

Pokud k podnikatelským aktivitám Jiřího Vařila připojíme další možné vazby, představované

(a)    četnými politickými kontakty napříč politickým spektrem v Libereckým kraji,
(b)    kontakty na vlivné právnické skupiny,
(c)    předpokládanými zajímavými kontakty, které se mohly utvořit v minulosti, při vedení společnosti Friulia Consulting
(d)    novým angažmá v Asociaci krajů a v dopravním výboru Libereckého kraje

pak získává příběh, který vyústil ke zvýšení platů řidičů, další rozměr. Výsledek opatření se zdá být zatím natolik výhodný pro soukromé dopravce, že je možné předpokládat, že Jiří Vařil své kontakty pro přijetí takového řešení využil.

Šárka Trunkatová

Analýza vznikla díky podpoře Nadačního fondu proti korupci.

Nadační fond proti korupci
Nadační fond proti korupci