Dopad dánské kauzy: V severském království skandál, v Česku ticho

Dopad dánské kauzy: V severském království skandál, v Česku ticho

CNI monitorovalo dopad kauzy zneužití identity Češky a fitktivní školy u nás a v Dánsku

 

Praha/Kodaň – Kauza se zneužitím identity Češky a fiktivní pražské školy za účelem získání milionových dotací má v Dánsku zásadní dopady. Dánský ministr práce na základě případu, na který upozornila dánská TV 2 ve spolupráci s Centrem nezávislé investigace (CNI), nařídil změny pravidel čerpání dotací, rozsáhlé kontroly a případ vyšetřuje i policie.

České úřady se ale tváří, že se jich kauza, kdy byly zneužity osobní údaje zdejších občanů, netýká.

Dánský ministr práce Henrik Dam Kristensen po odhalení případu již nařídil změnu pravidel pro čerpání peněz z programu Job Rotation, skrze který docházelo k machinacím. Ministerstvo vydalo nařízení, že systém, kdy je nahrazen zahraniční pracovník Dány, je nelegální.

Zároveň bylo všem dánským komunám (tamní samosprávné celky, obdoba českých krajů-pozn.red.) nařízeno, aby čerpání dotací z tohoto programu důkladně a bezodkladně prověřily. Náměstek kodaňské komuny Janus Krarup, pod které konkrétní případ spadá, předal celou kauzu policii k vyšetření.

CNI proto oslovilo i zdejší úřady a policii, s otázkami, jak případ vnímají a zda se jím budou zabývat. Odpovědi mají společného jmenovatele – nezájem.

Česká reakce

Vzhledem k tomu, že v případu došlo ke zneužití osobních údajů Češky, obrátili jsme se primárně na Úřad na ochranu osobních údajů. „Úřad pro ochranu osobních údajů neobdržel v souvislosti s Vámi uváděným případem žádný dotaz či stížnost,“ reagoval mluvčí úřadu David Pavlát. „Vzhledem k tomu, že se může jednat o podvod či poškozování cizích práv, jde v takovém případě o věc v kompetenci Policie ČR. Lze říci, že se s takovýmto cíleným zneužíváním osobních údajů ze zahraničí nesetkáváme.“

Ani u české policie to ale nevypadá, že by se někdo chtěl případem zabývat. Mluvčí policejního prezidia David Schön celou situaci okomentoval: „Vzhledem k tomu, že nemáme žádné informace o případu dánských kolegů, tak se k případu nemůžeme vyjadřovat. Obecně lze říci, že se s případy zneužívání dokladů setkáváme, ale nejedná se o rozšířený druh trestné činnosti.“

Případem se pravděpodobně nebude zabývat ani Útvar pro odhalování organizovaného zločinu. „Z našeho pohledu není především jasné, jak se zmiňovaná společnost k osobním údajům fakticky dostala. Za náš útvar mohu říct, že s takovým případem jsme se v České republice nesetkali,“ vysvětlil pro CNI Pavel Hanták, tiskový mluvčí útvaru.

Kauzou by se mohlo zabývat ministerstvo zahraničí. To však přes svůj tiskový odbor vzkázalo, že „česká zahraniční služba nebyla v této věci kontaktována, a to ani po linii úřední, ani ze strany občanů ČR.“

Jasno v přístupu k celé kauze nemá ani úřad Veřejného ochránce práv. „Základní působnost veřejného ochránce práv se vztahuje na orgány a instituce České republiky, pokud vykonávají státní správu (další je ochrana před diskriminací a před špatným zacházením v zařízeních, kde dochází k omezení na svobodě). Činnost dánských orgánů, stejně jako subjektů kteréhokoli jiného státu kromě ČR, je tedy zcela mimo působnost ochránkyně,“ konstatovala mluvčí úřadu Iva Hrazdílková.

K činnosti české instituce zřejmě přiměje pouze žaloba, kterou je studentka Aneta P., jejíž identita byla v dánském případu zneužita, odhodlána podat.

Fiktivní rotace

Dánská televizní stanice TV 2 a českého CNI, že dánská firma 24Native zneužila identity českých občanů v rámci tamního sociálního programu Job Rotation, který umožňuje soukromým firmám vyslat na rok své zaměstnance na doplnění si vzdělání. Mezitím firma získá také veřejnou podporu na obsazení jeho místa někým z řad uchazečů o práci. Od dánského státu získala tato společnost na svou činnost v přepočtu 132 milionů korun.

K údajnému doplňování si vzdělání měla firmě a její zaměstnancům sloužit i pražská škola, která se ale ukázala jako neexistující a fiktivní podnik.

Jaroslav Tauchman, Michal Voda